המסע העממי הערבי והבינ”ל להסרת המצור מעל סוריה : אנו קוראים למכובדים והחופשיים של העולם להושיט יד מסייעת במהירות לעם הסורי

ביירות / רבת-עמון – סאנא

המסע העממי הערבי והבינ”ל קרא להסרת המצור העוולני מעל סוריה, לאנשים הנכבדים של האומה ולבני החורין  בעולם, להסיר את המצור המערבי הלא צודק המוטל עליה, על מנת שסיוע והסעד יגיעו אליה לאחר רעידת האדמה ההרסנית שפקדה אותה.

המסע היפנה את קריאתו לנכבדי האומה הערבית ולבני החורין  בעולם, כי סוריה זקוקה היום להסרת המצור המערבי השרירותי המוטל עליה, והיא צריכה לקבל סיוע וסעד, שיש צורך שיגיעו אליה סיוע הומניטרי, בנוסף לצורך לשחרר את אוצרותיה הטבעיים של נפט וחיטה, על ידי הסרת ידיהם של האמריקאים ובני בריתם, ובמיוחד לאחר אסון הטבע המפחיד שפגע בה.