زخمی شدن ده ها فلسطینی در یورش شهرک نشینان به شهرک سبسطيه

قدس اشغالی – سانا

ده ها فلسطینی در یورش شهرک نشینان به شهرک سبسطيه در شمال نابلس در کرانه باختری زخمی شدند.

رئیس شهرک داری سبسطيه به خبرگزاری وفا گفت: بیش از 200 شهرک نشین با حمایت نیروهای اشغالگر به شهرک سبسطيه یورش بردند و اقدام به انجام گشت های تحریک آمیز در منطقه تاریخی کردند.

وی افزود: نیروهای اشغالگر بمب های گاز سمی به فلسطینیان شلیک کردند که به زخمی شدن ده ها فلسطینی منجر شد.