تاکید وزیر بهداشت بر اهمیت کار مشارکتی و حمایت از کار اتحادیه های پزشکی

دمشق-سانا

اعضای کمیته مشترک وزارت بهداشت و سندیکای دندانپزشکی در خصوص تعدادی از موضوعات با هدف بهبود و ارزیابی خدمات ارائه شده به بیماران و همچنین مجموعه ای از موضوعاتی که در خدمت پزشکان برای ارتقای کیفیت کار و اتخاذ اقدامات لازم است، بحث و تبادل نظر کردند.

دکتر حسن الغباش وزیر بهداشت در این دیدار که امروز در ساختمان این وزارتخانه برگزار شد، بر اهمیت مشارکت و حمایت از کار انجمن های صنفی پزشکی تاکید کرد که تاثیر مثبتی بر کیفیت خدمات دارد.

دستیار وزیر بهداشت، دکتر احمد ضمیریه، رئیس سندیکای دندانپزشکان سوریه، دکتر زکریا الباشا، و تعدادی از مدیران و مسوولان از هر دو طرف در این نشست شرکت داشتند.

شاهد أيضاً

مقاومت لبنان موضع المالکیه دشمن اسرائیلی را با موشک برکان و تجهیزات جاسوسی دشمن در موضع بیاض بلیدا را با سلاح های مناسب را هدف قرار داده و آنها را مستقیما مورد اصابت قرار داد