رئیس جمهور الاسد قانونی را برای ایجاد وزارت اطلاع رسانی به جای وزارت ایجاد شده در سال 1961 صادر کرد

دمشق-سانا

امروز، جناب رئیس جمهور بشار الاسد، قانون شماره 19 سال 2024 را برای ایجاد وزارت اطلاع رسانی، به جای وزارتی که بر اساس دستور تقنینی شماره 186 در سال 1961 ایجاد شده بود، صادر کرد.

هدف این قانون این است که وزارت اطلاع رسانی بتواند همگام با پیشرفت‌های سیستم‌ها و ابزارهای رسانه‌ای و اداری در سرتاسر جهان باشد و نقش خود به ویژه با توجه به گسترش و توسعه چشمگیر و سریعی که بخش رسانه شاهد آن است، بهینه شود.

قانون جدید نقش وزارت اطلاع رسانی را در تقویت پیوند بین رسانه ها و جامعه و تولید گفتمان رسانه ملی بر اساس تاریخ و تمدن مردم سوریه و متعهد به مسائل وطن و شهروندان افزایش می دهد.

براساس این قانون، حق شهروندان در کسب اطلاعات و خدمات مختلف رسانه‌ای و آزادی کار رسانه‌ای و بیان در رسانه‌های ملی مطابق به احکام قانون اساسی و قانون تضمین می‌شود.