فردا  اولین سفر شرکت حمل و نقل سوریه به دیر الزور

دمشق -سانا

 

وزارت گردشگری اعلام کرد : اولین سفر شرکت حمل و نقل سوریه صبح فردا  در ساعت 9 صبح از جلوی ساختمان وزارت گردشگری در  انجام می‌شود.

وزارت گردشگری توضیح داد : هدف از این سفر ، کمک های شهروندان در بازگشت به شهر خود پس از بازگرداندن امنیت و ثبات به آن است.

 

ث/غ/م. خ