סוריה תשתתף מחר באולימפיאדה מנדלייב הבינ”ל של הכימיה