הסטודנטים הסורים במצרים: סוריה תישאר איתנה בפני כל התוקפים

קהיר – סאנא

הסטודנטים הסורים שלומדים במצרים הדגישו כי יום השנה לפינוי הקולוניאליסטים הצרפתים מארץ מולדתנו היקרה מגיע בזמן שבו העם הסורי מראה שסוריה עמדה איתנה בפני כל התוקפים, וכי הם נחושים יותר מתמיד לשמור על האדמה הסורית.

סניף האיחוד הלאומי של הסטודנטים הסורים ציין בהצהרה לרגל יום השנה השבעים ושמונה ליום חג העצמאות הסורי כי  בני עמנו דבקים בעקרונותיהם לצד גיבורי הצבא הערבי הסורי אשר בעזרתם משרטטים את קשת הניצחון למולדת בהנהגתו של הנשיא מר בשאר אל-אסד.