הנשיא אל-אסד מוציא חוק לתיקון סעיף בחוק הבנקים המיקרופיננסים כדי להשיג תמיכה רבה יותר בפרויקטים קטנים

דמשק – סאנא

הנשיא מר בשאר אל-אסד הוציא את החוק מספר 18 לשנת 2024 המעדכן את הסעיף 16 בחוק מספר 8 לשת 2021, העידכון בחוק החדש כולל פטור הבנקים המיקרופננסיים מהמס על ההכנסה בכל פולותיה, ופטור מהעמולות בגין החוזים והפעולות שעושים עם הסוכנים.