מועצת העם: יום האדמה  מוסיף עוד ערך למאבק העם הפלסטיני

דמשק – סאנא

מועצת העם הדגישה כי האינתיפאדא של יום 30 במרס 1976 כבר היוותה מה שהוא  ספציפי למאבקו הממושך של העם הפלסטיני, דבר המסמן את זכותו לחיות בכבוד באדמה שלו.

לרגל יום השנה ה-47 של האדמה, ציינה מועצת העם כי האינתיפאדא של העם הפלסטיני כבר חוללה מחד רעידת אדמה בישות הציונית ובכנופיות הפושעניות שלה,  ומאידך הוכיחה את זכותו הקבועה של העם הזה לחיות במולדתו שהוא בעליה האמיתיים.

בהודעה משלה אמרה המועצה כי הקנוניה שנרקמה נגד סוריה במשך 12 שנים על ידי ציר הרשע שמרכיביו באו מארבע רוחות השמיים, לא יכלה להניא את המדינה הסורית מללכת קדימה בכיוון עמודתיה העקרוניות והקוראות לדבוק בזכויות ולא לוותר על הריבונות ועל הגנת שאלות האומה הערבית ובראשן השאלה הפלסטינית וחזרת הגולן הסורי הכבוש לחיקה של המולדת הסורית.