פציעת שני פלסטינים ועצירת אחר במחנה קלנדיה

אלקודס – סאנא

 שני פלסטינים נפצעו ואחר נעצר הבוקר במהלך פריצתם של כוחות הכיבוש למחנה קלנדיה צפונית לעיר אלקודס הכבושה.

סוכנות ו’פא דיווחה כי כוחות הכיבוש פרצו למחנה וירו אש לעבר הפלסטינים, דבר שהביא לפציעתם של שני צעירים, גם פשטו על בתי הפלסטינים ,חיפשו בהם ועצרו צעיר.