הארועים בשטח

הצבא התמודד עם נסיונות חדירה והתקפות שבצעו קבוצות טרוריסטיות נגד נקודותיו בפרפר חמאת הצפוני

חמאת – סאנא כתב סאנא בעיר חמאת מסר כי יחידה מהצבא הערבי הסורי הפגיזה קבוצה טרוריסטית שיכת לארגון המפלגה הטורקסטנית, שיצאה מסביבות כפר ח’רבת אלנאקוס שבצפון עמק אלע’אב, במהלך חדירתה …

עוד ידיעות

יחידות הצבא מבצעות פעולות נגד תנועתם של הטרוריסטים בעיירות אל-סרמאנייה ואל-זיארה בפרבר חמא

חמא – סאנא יחידות מהצבא הערבי הסורי ביצעו היום פעולות ממוקדות נגד צירי תנועתם וחדירתם של הטרוריסטים בכיוון נקודותיה הצבאיות, המתמקמות סמוך לכפרים ולעיירות הבטוחים שבפרבר הצפוני של עיר חמא. …

עוד ידיעות

הדיפת מתקפת טרור בפאתי חמא הצפונים

חמא – סאנא כתב סאנא בעיר חמא מסר כי יחידה צבאית שהתמקמה בסביבות העיירה ג’ורין שבצפון העיר כבר ביצעה יריות אינטנסביות בכיוון מוקדי טרור השייכים למה שמכונה בשם /המפלגה הטורקסטנית …

עוד ידיעות