תושבי כפר חאמו בפרבר אל-קאמשלי גירשו טור לכוחות הכיבוש האמריקאי

אלחסכה – סאנא

תושבי כפר חאמו בפרבר אל-קאמשלי הדרומי מנעו היום שירונים לכוחות הכיבוש האמריקאי מלעבור מתחום הכפר שלהם .

מקןרות מקומיים מסרו לכתבת סאנא כי טור שכולל 4 שיריונים שייכים לכוחות הכיבוש האמריקאי בלווי רכב שייך למיליציה קסד ניסה לעבור את הכביש הבינ”ל שליד הכפר.