הארועים בשטח

יחידות הצבא ממשיכות פעולותיהן נגד ארגוני הטרור בפרברי אידלב הצפוני וחלב הדרומי

אידלב – סאנא כתב סאנא מסר כי יחידות הצבא הערבי הסורי המתקדמות בפרבר אידלב השיגו התקדמות בכיוון העיירה רסם א-סהריג’ וכוסניה שבפרבר חלב הדרומי, לאחר שהנחיתו מכות טילאיות ממוקדות על …

עוד ידיעות

יחידות של הצבא המשיכו את המבצעים שלהן בציר המערבי של חלב והשמידו כני שיגור של א-נוסרה בחריתאן וענדאן

חלב – סאנא כתב סאנא בעיר חלב מסר כי יחידות של הצבא הערבי הסורי ניהלו עימותים עקובי דם עם חבורות ג’בהת א-נוסרה והארגונים השייכים להן בציר של שני הכפרים ח’לסה …

עוד ידיעות

יחידות הצבא משחררות את שני הכפרים איסלאמין ואלריאן וממשיכות בהתקדמותן בכיוון עיר סראקב בריף אידליב

אידליב – סאנא יחידות של הצבא הערבי הסורי הפועלות באידליב המשיכו את התקדמותן בכיוון עיר סראקב בפריפריה המזרחית של אידליב, ושיחררו את שני הכפרים איסלאמין ואלריאן אחרי חיסולם של הריכוזים …

עוד ידיעות

הצבא משחרר את שני הכפרים ג’זראיא וזמאר בפרבר הדרומי של חלב אחרי חיסולם של הריכוזים האחרונים של הטרוריסטים בהם

חלב – סאנא יחידות של הצבא הערבי הסורי השיגו התקדמות חדשה בפריפריה הדרומית של חלב ושיחררו את שני הכפרים  ג’זראיא וזמאר סמוך לגבול השפוטי של מחוז אידליב אחרי חיסולם של …

עוד ידיעות

יחידות של הצבא מגבירות את פעולותיהן נגד עמדות הטרוריסטים בפרבר חלב המערבי והדרומי-מערבי

חלב – סאנא יחידות של הצבא הערבי הסורי הנחיתו מכות מסיביות על עמדות ועל ביצורי קבוצות הטרור הקשורות בארגון ג’בהת א-נוסרה, וזאת במסגרת פעולותיהן הנמשכות כדי להביא למיגור הטרור בפרבר …

עוד ידיעות