sammar

משרד החוץ הפלסטיני: כישלון הקהילה הבינ”ל להגן על הפלסטינים  מעודד את הכיבוש להרחיק לכת בפשעיו

אלקודס – סאנא משרד החוץ הפלסטיני הדגיש כי כישלון הקהילה הבינ”ל לספק הגנה בינ”ל לעם הפלסטיני,  מעודד את הכיבוש הישראלי להרחיק לכת לביצוע פשעים רבים. המשרד גינה היום בהודעה משלו …

עוד ידיעות