mouhmad

משרד החוץ הפלסטיני קורא למועצת הביטחון הבינלאומית להפסיק פשעי הכבוש ולבצע החלטות הלגיטימיות הבינלאומית

אלקודס – סאנא משרד החוץ הפלסטיני קרא למועצת הביטחון הבינלאומית לשאת באחרויתה ולהפסיק  את פשעי הכבוש הישראלי, ולנקוט במה שדרוש לבצוע החלטות הלגיטימיות הבינלאומית, וליצור התנאים המתאמים להקמת מדינה פלסטינית …

עוד ידיעות