سخنگوی شورای نگهبان ایران : مطابق قانون اساسی معاون اول مسئولیت های رییس جمهور را بر عهده خواهد داشت

تهران-سانا

«هادی طحان‌نظیف» عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان براساس قانون اساسی در صورت موافقت رهبری معاون اول رئیس جمهور مسئولیت ها و اختیارات رئیس جمهور را برعهده خواهد داشت.

به نقل از خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا) ، طحان‌نظیف توضیح داد : شورایی متشکل از رئیس قوه قضائیه،رئیس مجلس و معاون اول رئیس جمهور موظف هستند ترتیبی را اتخاذ کنند تا حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود.

سخنگوی شورا خاطرنشان کرد : همانطور که رهبر معظم انقلاب دیروز فرمودند هیچ خللی به لحاظ ترتیبات قانونی در کشور وجود ندارد و امور بر مبنای قانون پیگیری خواهد شد و هیچ خللی در امور مردم و کشور صورت نمی پذیرد.