مجوز سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل در استان طرطوس

دمشق-سانا

سازمان سرمایه گذاری سوریه مجوز سرمایه گذاری برای پروژه ای برای انتقال مسافران و گروه های گردشگری در داخل و خارج از کشور در استان طرطوس اعطا کرد.

بر اساس بیانیه این سازمان، هزینه تخمینی این پروژه بیش از 8 میلیارد لیر سوریه، ظرفیت حمل و نقل 15 اتوبوس و 30 فرصت شغلی جدید را فراهم می کند.

شاهد أيضاً

مقاومت فلسطین با خمپاره تجمع خودروهای دشمن اسرائیلی را در اردوگاه یبنا در شهر رفح جنوب نوار غزه هدف قرار داد