مکانیسم های تقویت و توسعه روابط آموزشی؛ محور دیدار الماردینی با تعدادی از هیئت های شرکت کننده در کنفرانس “آلسکو”

جده – سانا

وزیر آموزش سوریه در حاشیه بیست و هفتمین دوره کنفرانس عمومی سازمان عربی برای تربیت، فرهنگ و علوم (آلکسو) که در جده برگزار شد، با تعدادی از هیئت‌های اعزامی به این کنفرانس دیدار و گفتگو کرد.

دکتر محمد عامر الماردینی، وزیر آموزش سوریه، در دیدار با دکتر محمد بن أحمد السديري، رئیس موقت کنفرانس عمومی آلکسو و رئیس هیئت عربستان سعودی، بر نقش مهم آموزش در ساخت جامعه از طریق تربیت صحیح نسل و توسعه روابط آموزشی بین سوریه و عربستان سعودی تأکید کرد.

الماردینی طرح وزارت آموزش و پرورش برای توسعه فرآیند آموزشی و تلاش برای ارتقای کیفیت آموزش، بازسازی مدارس آسیب‌دیده و نقش جامعه محلی در حمایت از بخش آموزشی سوریه را تشریح کرد و به اهمیت تبادل تجربیات آموزشی و تقویت همکاری بین دو کشور اشاره کرد.

دکتر السديري نیز در این دیدار به نقش تکمیلی خانواده با مدرسه در تربیت نسلی فرهیخته و آگاه اشاره کرد و بر اهمیت تقویت روابط آموزشی سوریه و عربستان سعودی تأکید کرد.

وزیر الماردینی در دیدار با دکتر محمد ولد اعمر، مدیر کل آلکسو، بر نقش تاریخی مهم سوریه و اهمیت مشارکت فعال این کشور در تمام فعالیت‌های این سازمان تأکید کرد.

الماردینی در دیدار با قاضی محمد وسام مرتضی، وزیر فرهنگ لبنان، به تلاش‌های وزارت آموزش و پرورش در زمینه توسعه وضعیت آموزشی و به‌روزرسانی قوانین اشاره کرد و به اهمیت آموزش در جامعه و انعکاس آن بر همه جنبه‌های زندگی و ضرورت تقویت همکاری‌های آموزشی و علمی با لبنان اشاره کرد.

وزیر مرتضی در این دیدار خاطرنشان کرد که روابط تاریخی و جغرافیایی دو کشور ایجاب می‌کند که برای مقابله با چالش‌ها به طور مشترک تلاش کنند و بزرگترین چالش، تربیت نسل جدید از نظر تربیتی و آموزشی است.

الماردینی در دیدار با دکتر علی زیدان ابو زهری، رئیس کمیته ملی فلسطین برای تربیت، فرهنگ و علوم، بر موضع حمایتی سوریه از قضیه فلسطین و نقش آموزش و پرورش و فرهنگ در تقویت مفاهیم شهروندی و آشنایی با حقوق مردم فلسطین تأکید کرد.

وزیر الماردینی در دیدار با دکتر مدیحة بنت أحمد الشیبانی، وزیر آموزش و پرورش عمان، به اهمیت همکاری مشترک در همه زمینه‌های آموزشی و پرورشی اشاره کرد.

وزیر الشیبانی در این دیدار بر نقش تاریخی و فرهنگی عمیق سوریه و اهمیت تبادل تجربیات بین دو کشور به ویژه در زمینه برنامه‌های درسی و تقویت زبان عربی تأکید کرد.

وزیر الماردینی همچنین با ولید الشریف، سفیر الجزایر در عربستان سعودی، در مورد اهمیت تقویت روابط آموزشی و فرهنگی بین دو کشور گفتگو کرد.

اعضای هیئت اعزامی سوریه به کنفرانس عمومی آلکسو در این دیدارها حضور داشتند.