پنبه‌ پایه بلند “Cotton 1” برای اولین بار در سوریه کشت می‌شود

دمشق-سانا

امروز، وزارت کشاورزی و اصلاحات ارضی کشت پنبه‌ پایه بلند “Cotton 1” را که در برابر بیماری‌ها مقاوم است و دوره تولید کوتاهی بیش از 150 روز ندارد، تصویب کرد.

محمد حسن قطنا وزیر کشاورزی در بیانیه ای به سانا توضیح داد: پنبه‌ پایه بلند “Cotton 1” که کشت آن برای اولین بار در سوریه پذیرفته شد، یکی از ارقام خوب است که در حال حاضر در استان های حماه و حلب قابل کشت است.

وزیر کشاورزی کشورمان در ادامه بیانیه خود بر اهمیت این گام در راستای بازگشت به تولید پنبه مورد نياز صنايع نساجی كشور و توقف واردات این محصول تاکید کرد.

به گفته وزیر قطنا، ارقام پنبه سوری خوب و دارای مشخصات استاندارد متمایز و مناسب برای محیط  محلی است.