کاشت بیش از 6 هزار هکتار با سبزیجات تابستانی در حسکه

حسکه – سانا

کشاورزان استان الحسکه کاشت سبزیجات تابستانی  رای فصل جاری به پایان رساندند و سطح زیرکشت به 6144 هکتار فراتر از برنامه کشاورزی رسید.

مهندس جلال بلال ، رئیس اداره تولید سبزی در اداره کشاورزی در بیانیه ای به خبرنگار سانا گفت: سطح زیر کشت 11 نوع سبزی بیشتر از برنامه ریزی ریاست زراعت به 4142 هکتار رسيد.

بلال خاطرنشان کرد: بازاریابی تولید مناطقی که با انواع سبزیجات تابستانی کاشته می شود معمولا اوایل ماه آینده آغاز میشود و تا پایان سبتمبر  ادامه دارد.

قابل توجه است که مساحت کاشته شده با سبزیجات تابستانی در حسکه در فصل گذشته 5288 هکتار بود.