سوریه: ضرورت ایجاد شرکت های مشترک برای تامین امنیت غذایی کشورها

منامه -سانا

با حضور سوریه نشست شورای اقتصادی و اجتماعی اتحادیه عرب در سطح وزرا از امروز  در منامه آغاز بکار کرد.

این نشست در چارچوب مقدمات اجلاس سران کشورهای عربی که قرار است در 16 مه ماه برگزار شود، برگزار می شود.

محمد سامر الخلیل وزیر اقتصاد و تجارت خارجی گفت: جهان عرب با چالش های بزرگی مواجه است که نیازمند تعهد و استقامت برای پیشبرد اقتصاد کشورهایمان و دنبال کردن مسیرهای توسعه ای است که بحران های مردم عرب را کاهش می دهد.

وزیر الخلیل بر اهمیت پیوند محورهای اقدام مشترک اقتصادی عربی، هم با توجه به تلاش برای آزادسازی تجارت درون منطقه ای و هم برای اطمینان از الزامات اجرا و توسعه مفاد منطقه آزاد تجاری عربی تاکید کرد.

وی بر اهمیت پیوند محورهای اقدام مشترک اقتصادی کشورهای عربی، چه با توجه به تلاش برای آزادسازی تجارت درون منطقه ای و چه توسعه مفاد منطقه آزاد تجاری عرب بزرگ تاکید کرد. 

وزیر الخلیل بر لزوم اهمیت دادن به تغییرات منطقه عربی اعم از منطقه ای و بین المللی، اقتصادی و غیراقتصادی و یا در نتیجه تغییرات محیطی و اقلیمی که بر زنجیره تامین کالا تأثیر منفی گذاشته است اشاره کرد.