استقبال ریاست فلسطین از گزارش سازمان ملل مبنی بر نادرست بودن ادعاهای اشغالگران درباره آنروا

قدس اشغالی-سانا

ریاست فلسطین امروز از گزارش سازمان ملل مبنی بر نادرست بودن ادعاهای اشغالگران درباره آنروا و ماموریت آن در نوار آسیب دیده غزه استقبال کرد.

خبرگزاری وفا امروز به نقل از بیانیه ریاست فلسطین گزارش داد: گزارش اخیر سازمان ملل ادعاهای (اسرائیل) را رد می کند و از همه کشورهایی که تصمیمات قبلی مبنی بر توقف کمک مالی به آنروا گرفته اند می خواهد که تصمیمات خود را بررسی کرده و تصمیم مناسب را برای تامین مالی مجدد این سازمان بین المللی اتخاذ کنند.

همچنین در این بیانیه آمده است: آنروا نقش بزرگ و مهمی در ارائه کمک های بشردوستانه به آوارگان فلسطینی به ویژه در نوار غزه دارد که در معرض یک جنگ بی سابقه نابودی و گرسنگی قرار دارد. این سازمان بین المللی به حدود 6.4 میلیون آواره، از جمله دو میلیون آواره در نوار غزه که در معرض تجاوزات مداوم (اسرائیل) هستند، کمک می کند.

ریاست‌ فلسطین از تصمیمات کشورهایی که آنروا را مجدداً تأمین مالی کردند و تصمیمات دیگر کشورهای برای بازنگری در این موضوع قدردانی کرد.