7 فلسطینی بر اثر تجاوزات اشغالگران اسرائیلی در اردوگاه نور شمس به شهادت رسیدند

قدس اشغالی – سانا

اشغالگران اسرائیلی به تجاوزات خود در اردوگاه نور شمس در شرق طولکرم در کرانه غربی ادامه می‌دهند. این تجاوزات منجر به شهادت دست‌کم 7 فلسطینی از جمله یک کودک و زخمی شدن ده‌ها نفر دیگر شده است.

اشغالگران اسرائیلی همچنان پیکر شهدا را در اختیار دارند و از رسیدن تیم‌های پزشکی به آنها جلوگیری می‌کنند.

نیروهای اشغالگر به ده‌ها خانه در سراسر اردوگاه یورش بردند و ده‌ها جوان فلسطینی را دستگیر، به ساکنان حمله و منازل آنها را ویران کردند.

اشغالگران همچنین با شلیک گلوله و گاز اشک‌آور و همزمان با پرواز گسترده هواپیماهای شناسایی در آسمان طولکرم و منطقه، به استعدادات نظامی خود در اردوگاه افزودند.