ادامه حملات دشمن اسرائیلی به جنوب لبنان

بیروت-سانا

دشمن اسرائیلی به حملات خود به مناطق مرزی جنوب لبنان ادامه داد. نیروهای این کشور شب گذشته بیش از 70 گلوله توپخانه و فسفر به محله جنوبی شهر چادرها شلیک کردند.

هواپیمای شناسایی اسرائیل پروازهای خود را در شب و تا ساعات اولیه صبح بر فراز روستاهای منطقه صور ، ساحل دریا و بر فراز روستاهای بخش غربی تشدید کرد و بمبهای سبک را بر فراز روستاهای مرزی مجاور خط آبی پرتاب کرد.

حومه روستاهای الضهيره ، البستان و عيتا الشعب شاهد تیراندازی از سمت دشمن در برکات ریشا و از مواضع مجاور خط آبی در بخشهای غربی و مرکزی بودند.