المقداد در تماس تلفنی با عبد اللهیان: پاسخ ایران به موجودیت صهیونیستی ، حق مشروع ایران است

دمشق – سانا

دکتر فیصل المقداد وزیر امور خارجه تأکید کرد که پاسخ ایران به موجودیت صهیونیستی حق مشروع ایران برای دفاع از خود است.

وزیر امور خارجه همچنین مواضع غربی نسبت به اقدامات موجود غاصب و اقدامات ضد انسانی آن را محکوم کرد.

المقداد در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه ایران گفت: اقدامات جمهوری اسلامی ایران پاسخ مناسب به موجودیت صهیونیستی و حق مشروع ایران برای در دفاع از خود است.

وی ادامه داد: موجودیت صهیونیستی نژادپرستی به قانون بین المللی و منشور سازمان ملل احترام می کند.

وزیر المقداد سکوت غرب نسبت به اقدامات موجودیت صهیونیستی را محکوم کرد.

به نوبه خود عبد اللهیان تأکید کرد که سوریه و ایران در سنگر واحدی قرار دارند و از آرمان عادلانه مردم مقاوم فلسطین در برابر موجودیت صهیونیستی و حامیان آنها حمایت می کنند.