سفارت سوریه در بیروت جنایت علیه یک شهروند لبنانی را محکوم کرد

بيروت-سانا

سفارت سوریه در لبنان بر  روابط برادرانه بین دو کشور برادر سوریه و لبنان تاکید کرد وهمچنین سفارت سوریه با ابراز تاسف و محکومیت از جنایت مرتکب شده علیه یکی از شهروندان لبنانی و برخی واکنشها به آن که منجر به حملات محکومانه به برخی شهروندان سوری بر خلاف روابط برادرانه دو کشور و توهین به عزت شهروندان لبنانی و سوری شد .

سفارت سوریه در لبنان در بیانیه ای که نسخها ی از آن به “سانا” رسیده است ، اعلام کرد که با هماهنگی مقامات لبنان در راستای حفظ روابط برادرانه میان مردم لبنان و سوریه ، امور شهروندان سوری لبنان را پیگیری می کند.

در همین زمینه سفارت بر موضع جمهوری عربی سوریه در پرونده آوارگی تاکید کرد و اینکه سوریه با بازگشت فرزندانش به کشورشان بود و همچنان از هیچ تلاشی برای تسهیل این بازگشت دریغ نمی کند و دولت لبنان از این موضوع آگاه است.

سفارت از همکاری دولت و مقامات  رسمی لبنان و مواضع ملی لبنان که خواستار  ترک تحریک علیه شهروندان سوری بودند ، قدردانی کرد،