گامی مثبت در جهت رونق اقتصادی: تسهیل برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و بازارها توسط موسسه نمایشگاه‌ها و بازارهای بین‌المللی

دمشق – سانا

موسسه عمومی نمایشگاه‌ها و بازارهای بین‌المللی سوریه با هدف تسهیل برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و بازارها در سال جاری و تشویق برگزارکنندگان آنها، اقداماتی را اتخاذ کرده است. این اقدامات در راستای کمک به رونق اقتصادی و معرفی مؤسسات و محصولات جدید صورت گرفته است.

حلیم الاخرس، مدیر کل موسسه عمومی نمایشگاه‌ها و بازارهای بین‌المللی، در مصاحبه با خبرنگار سانا، به افزایش تعداد مجوزهای صادره برای برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و بازارها در دمشق و سایر استان‌ها اشاره کرد. به گفته وی، در سه ماهه اول سال جاری 58 مجوز صادر شده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 31 مجوز بوده است.

الاخرس افزایش استقبال از برگزاری این نوع رویدادها را نشانه‌ای مثبت برای فعالیت اقتصادی دانست. وی این موضوع را نشان‌دهنده تمایل شرکت‌ها، موسسات، صنایع دستی و خانگی، کارگاه‌ها، مشاغل کوچک و متوسط و خرد برای گسترش فعالیت‌ها، افزایش تولید و یافتن مکان مناسب برای عرضه محصولات خود عنوان کرد. این امر به نوبه خود به تأمین نیازهای بازار داخلی از نظر کالاها و خدمات کمک می‌کند.