کاشت 1150 هکتار با محصول سیب زمینی بهاری در منطقه الغاب

حماه-سانا

به گفته مهندس وفیق زروف  مدیر ثروت گیاهی این اداره ، مناطقی که با محصول سیب زمینی بهار در زمین های تحت نظارت اداره کل مدیریت و توسعه جنگل کاشته شده اند ، به 1150 هکتار رسیده است.

زوروف در بیانیه ای  به خبرنگار سانا گفت: کشت سیب زمینی با توجه به چرخه تولید نسبتا کوتاه و بازده اقتصادی خوب ، پاسخ خوبی از سوی کشاورزان منطقه الغاب دریافت کرد ،با اشاره به اینکه مکان های کشت سیب زمینی بهاره در شهرها و شهرستان های محرده، جب رمله، سلحب  و السقیلبیه متمرکز است.

زروف خاطرنشان کرد: بارندگی خوب در زمستان جاری و عدم وجود امواج یخبندان تا به امروز از عوامل امیدوارکننده برای تولید فراوان سیب زمینی در مزارع زیر کشت است.