وزارت خارجه فلسطین  : تنها راه برای محافظت از غیرنظامیان و جلوگیری از آوارگی آنها، مجبور کردن اسرائیل به توقف جنگ نسل کشی است

قدس اشغالی – سانا 

وزارت خارجه فلسطین  تاکید کرد که   تنها راه برای محافظت از غیرنظامیان و جلوگیری از آوارگی آنها، مجبور کردن اسرائیل به توقف جنگ نسل کشی است

وزارت امور خارجه امروز در بیانیه‌ای به گزارش خبرگزاری وفا توضیح داد که بدون توقف تجاوز به نوار غزه، درخواست حفاظت از غیرنظامیان اتلاف وقت باقی خواهد ماند.

دربیانیه وزرات خارجه فلسطین آماده است که  شکست بین‌المللی در توقف جنگ تا سطح مشارکت در جنایت بالا می‌رود، اعتبار نظم جهانی و توجه آن به حقوق بین‌الملل را زیر سوال می‌برد و در را به روی استکبار نیروی نظامی و قانون جنگل به عنوان یک قانون باز می‌کند. جایگزینی برای اصول و اخلاقیات بشردوستانه که برای بقای مردم فلسطین مدعی است.