آماده‌سازی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران تکمیل شد

تهران – سانا

آماده‌سازی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران که قرار است در تاریخ 11 مارس آینده برگزار شود، تکمیل شد.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چهار نوع انتخابات در این کشور برگزار می‌شود:

* انتخابات مجلس شورای اسلامی: هر چهار سال یکبار.

* انتخابات ریاست جمهوری: هر چهار سال یکبار.

* انتخابات مجلس خبرگان رهبری: هر هشت سال یکبار.

* انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا: هر چهار سال یکبار.

مجلس شورای اسلامی ایران دارای 290 کرسی است و اعضای آن هر چهار سال یکبار در 208 حوزه انتخابیه به صورت مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند. که تهران با 30 کرسی، بزرگترین حوزه انتخابیه محسوب می‌شود.

طبق قانون اساسی، قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی که به صورت مخفی و مستقیم انتخاب می‌شود، اعمال می‌گردد. این مجلس از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است، از جمله:

* تفسیر قوانین و حسابرسی و تحقیق در مورد تمام امور کشور.

* تصویب برنامه ها و دستور کار های دولت.

* بحث و پاسخگویی در تمام امور ملی.

* تصویب کلیه پروتکل ها ، اساسنامه ها ، قراردادها ، معاهدات و قراردادهای بین المللی.

* عملیات وام گرفتن و وام دادن یا کمک به داخل و خارج از کشور.

* تایید یا رد درخواست دولت مبنی بر اعلام مقررات اضطراری برای مدتی که بیش از 30 روز نباشد.

* اعطای رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزرا و مسئولان.

انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات دوره ششم مجلس خبرگان رهبری در روز جمعه آینده برگزار خواهد شد.

تعداد نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی به 24 هزار و 829 نفر رسیده که 12 درصد از آنها را زنان تشکیل می‌دهند. سخنگوی ستاد انتخابات کشور در تاریخ 22 ژانویه سال گذشته ، اعلام کرد که صلاحیت 12 هزار و 33 نفر برای شرکت در این انتخابات تأیید شده است.