گفتگوی سوسان با رئیس مجلس شورای عربستان در مورد راه های تقویت روابط دو کشور

ریاض-سانا

دکتر ایمن سوسان، سفیر جمهوری عربی سوریه در  عربستان سعودی با دکتر عبدالله بن محمد آل شیخ، رئیس مجلس شورای عربستان، راه های تقویت روابط دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار داد.

در این دیدار که امروز در مقر این شورا در ریاض برگزار شد، روابط تاریخی دو کشور برادر و راهکارهای تقویت آن بحث و تبادل نظر شد. 

دکتر آل الشیخ با ابراز خرسندی از توسعه روابط دو کشور، بر تقویت ارتباط بین مجلس خلق سوریه و مجلس شورای سعودی تاکید کرد.

به نوبه خود دکتر سوسان بر اهمیت تلاش برای توسعه روابط برادرانه بین دو کشور به گونه ای که در خدمت منافع و آرمان های دو کشور و دو ملت برادر باشد، اشاره کرد.

دکتر سوسان به نقش دیپلماسی پارلمانی در بهبود روابط بین دو کشور برادر اشاره کرد، همچنین دکتر سوسان بر تقویت روابط میان مجلس خلق و مجلس شورای سعودی تاکید کرد.