دو مهندس جوان یک دستگاه طراحی کردند که از هوش مصنوعی برای بررسی کیفیت پارچه ها در صنعت پوشاک استفاده می کند

دمشق – سانا

به منظور بهبود فرآیند کنترل کیفیت پارچه ها در مراحل تولید وصرفه جویی در زمان و زحمات و کاهش خطاهای انسانی، مهندسان بشرى عرفه وأسماء سماره یک دستگاه برای آزمایش ساختار بافت با استفاده از هوش مصنوعی طراحی کردند.

دو مهندس عرفه و سماره ایده پروژه را به عنوان نوآورانه و خلاقانه توصیف کرد و درباره با مشکلاتی در طراحی دستگاه روبرو شدند صحبت کردند.

آنان توضیح دادند: با استفاده از هوش مصنوعی، یک دستگاه برای آزمایش ساختارهای بافتی توسعه دادیم تا کیفیت پارچه ها را در مرحله تولید بهبود بخشد. این دستگاه قادر است ساختارها را با دقت و سرعت بیشتری نسبت به روش های سنتی شناسایی کند و این دستگاه بر روی نمونه های مختلف آزمایش شده و دقت آن حدود 95٪ اثبات شده است. این دستگاه برای جلوگیری از خطاهای انسانی و صرفه جویی در زمان و تلاش طراحی شده است.

این دو مهندس جوان هدف این دستگاه را بهبود کیفیت پارچه ها و تطابق آنها با ساختارهای مورد نیاز عنوان و بیان کردند: این دستگاه با گرفتن عکس ها، تقسیم و انتقال آنها به یک نرم افزار برای تجزیه و تحلیل ساختارها کار می کند و استفاده از این دستگاه در کارخانجات بافندگی زمان و زحمات را صرفه جویی می کند.