رژیم صهیونیستی به منطقه مسکونی کفرسوسه در دمشق حمله کرد