طرح بشر دوستانه انجمن دارالبر امارات در سوریه اجرا شد

 

دمشق-سانا

طرح بشر دوستانه انجمن خیریه دارالبر امارات در تعدادی از استان های سوریه اجرا شد.

دفتر هماهنگی کمک های امارات متحده عربی در سوریه امروز 15 هزار سبد غذایی، لباس و شیر خشک که توسط انجمن خیریه دارالبر در امارات متحده عربی فراهم شده بود را میان مردم در مناطق آسیب دیده از سرمای شدید هوا توزیع کرد.

خالد خلیفه السلیس، مدیر دفتر هماهنگی کمک های امارات متحده عربی در سوریه در بیانیه ای به سانا گفت: این ابتکار بشردوستانه در چارچوب برنامه ها و ابتکارات توسعه ای است که دفتر به دنبال اجرای آن در جمهوری عربی سوریه در طول سال جاری است.

السلیس با اشاره به اینکه امارات متحده عربی همواره در کنار مردم کشور برادر سوریه بوده است، ابراز امیدواری کرد که سوریه از شرایط سخت خود عبور کند.