سازمان انتقال و توزیع برق بازسازی خط برق تدمر – السخنه را ادامه می دهد

پالمیرا – سانا

پروژه تعمیر و بازسازی شبکه ها و برج های برق خط 66-20 کیلوولت از شهر تدمر تا شهر السخنه که به دلیل حملات تروریستی آسیب دیده بود توسط شعبه منطقه مرکزی سازمان عمومی انتقال و توزیع برق در حال انجام است.

مهندس احمد مکاوی مدیر شعبه منطقه مرکزی سازمان عمومی نقل و توزیع برق در گفتگو با خبرنگار سانا عنوان کرد: این پروژه که در ماه گذشته آغاز شده است شامل تعمیر و بازسازی شبکه های 80 کیلومتری و برج های برق از ایستگاه تبدیل برق تدمر تا شهر السخنه به طول حدود است.

وی به اهمیت این پروژه در تشویق مردم منطقه به بازگشت به خانه های خود و تامین انرژی برق قبل از پایان سال جاری اشاره کرد.