مقابله پدافند هوایی ما با حمله موشکی اسرائیلی علیه حومه دمشق

دمشق – سانا

پدافند هوایی ما با حمله موشکی اسرائیل که بعضی نقاط در اطراف شهر دمشق را هدف قرار گرفت ، مقابله کرد.

یک منبع نظامی به “سانا” اعلام کرد : حدود ساعت 35 : 1 دقیقه بامداد امروز، دشمن اسرائیلی از سمت جولان اشغالی سوریه با هدف قرار دادن نقاطی در اطراف دمشق حمله هوایی انجام داد و سامانه های پدافند هوایی کشورمان موشک های متجاوز را رهگیری و تعدادی از آنها را ساقط کردند و این تهاجم تنها منجر به وقوع خسارات مادی شد.