آثار دانشجویان دانشگاه هنر حلب با عنوان « طوفان الاقصی» به نمایش درآمد