بازارهای دمشق 22-6-2015

 

دمشق-سانا

شاهد أيضاً

گفتگوی وزیر کار و امور اجتماعی عراق با سفیر الدندح در مورد امور کارگران سوری در عراق

بغداد – سانا  احمد الاسدی، وزیر کار و امور اجتماعی عراق با صطام جدعان الدندح، …