راه اندازی راهبرد ملی برای سلامت زنان، کودکان و نوجوانان در سوریه

دمشق-سانا 

وزارت بهداشت راهبرد ملی سلامت زنان، کودکان و نوجوانان در سوریه 2022-2025 را آغاز کرد.

هدف این استراتژی دستیابی عادلانه به خدمات بهداشتی یکپارچه و جامع با کیفیت بالا برای زنان، کودکان و نوجوانان و ارتقای مهارت‌ها و شیوه‌های سلامت اجتماعی و رفتاری و تلاش‌های مشارکت جامعه برای بهبود نتایج عادلانه برای سلامت گروه‌های فوق‌الذکر است.

دکتر حسن الغباش وزیر بهداشت در سخنرانی خود در این مراسم اشاره کرد که جنگ تروریستی در سوریه بر برخی از شاخص های بهداشتی تاثیر منفی گذاشته است..بنابراین، این استراتژی به بهبود کیفیت خدمات و چارچوبی راهنما برای وزارتخانه و شرکای مربوطه برای تضمین دستیابی به اهداف توسعه پایدار و راهبرد جهانی سلامت زنان، کودکان و نوجوانان 2016-2030 مربوط به بهبود سلامت این گروه ها از طریق مداخله چند بخشی و کاهش شکاف ها کمک خواهد کرد.