وضعیت آب و هوای امروز کشور

دمشق-سانا

اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه پیش بینی کرد: هوا به طور کلی صاف تا کمی ابری خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: هوا به طور کلی صاف و نیمه ابری خواهد شد.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: هوا در ساعات شب در اغلب مناطق بسیار سرد خواهد شد.

این اداره نسبت به وقوع پدیده یخ زدگی و یخبندان در اغلب نقاط داخلی کشور هشدار داد.

این اداره از وزش باد ناپایدار شمالی شرقی خفیف خبر داد.