بازگشت سری جدیدی از آوارگان از اردوگاه های پناهندی در اردن

درعا – سانا

سری جدیدی از آوارگان از اردوگاه های پناهندگی در اردن به روستاها و شهرک های خود بازگشته اند.

خبرنگار سانا  اعلام کرد: سری جدیدی از آوارگان با عبور از گذرگاه مرزی نصیب به روستاها و شهرک های آزادشده خود بازگشته اند.