یک سایت چک: سوریه گهواره تمدن های انسانی است

پراگ-سانا

سایت چکی “ترافیل ماگ” تاکید کرد که سوریه به دلیل داشتن آثار باستانی و جاهای دیدنی متعلق به قدیمترین تمدن های بشری، یک کشور استثنائی و منحصر به فرد می باشد.

این سایت گزارش داد: سوریه گهواره تمدن های انسانی می باشد، و بازدید از آن آرزوی هر گردشگر است.

این سایت نوشت: بسیاری از آثار باستانی این کشور در لیست میراث جهانی یونسکو درج شد.