مشارکت 25 شرکت در جشنواره خرید حلب 

حلب-سانا

با مشارکت 25 شرکت … شب گذشته دومین دوره جشنوراه خرید حلب زیر عنوان “برای حلب” توسط استانداری حلب با همکاری با شرکت سازماندهی نمایشگاه ها “دیزرت روز” در مجتمع شهبا روز شروع شد.

در این جشنواره مواد غذایی و مصرفی، لباس ها،موارد زیبایی و عطریات ارائه می شود.

فاروق جاکیش مدیر شرکت  سازماندهی نمایشگاه ها “دیزرت روز” به خبرنگار سانا بر اهمیت این جشنواره برای فعالسازی بازار تجاری در این استان از طریق تنوع محصولات عرضه شده تاکید کرد.

طی یک سنجش آرا بازدیدکنندگان تاکید کردند که این جشنواره در بازگرداندن طعم زندگی به حلب و فعالسازی اقتصاد نقش مهمی دارد.

لازم به ذکر است که این جشنواره تا شش روز ادامه دارد.