غار ضوایات … یکی از جاذبه‌های گردشگری کشور است

طرطوس -سانا

جاذبه های طبیعی سوریه فراوان است، به طوری که نقطه به نقطه این دیار کهن جاذبه گردشگری دارد، اما هرکس که به غار الضوایات قدم می گذارد به شگفتی بزرگ این غار پی می برد.

در فاصله 26 کیلومتری شهر صافیتا در طرطوس غاری وجود دارد که نامش برای بیشتر مردم سوریه شناخته شده است؛ الضوایات، بزرگترین غار به عنوان یکی از شگفتی های جهان هست برای گردشگران داخلی و خارجی نیز عجیب است.