تاکید سفیر ونزوئلا در سوریه بر تمایل تعدادی از شرکت های ونزوئلایی به حضور در نمایشگاه بین المللی دمشق

دمشق-سانا

خوزه پومورجی سفیر ونزوئلا در دمشق بر تمایل ت ونزوئلا به تحکیم روابط اقتصادی با سوریه دمشق تاکید کرد.

سفیر ونزوئلا در دمشق طی یک مصاحبه با خبرنگار سانا به تمایل کشور خود را به مشارکت در دوره شصت و یکمین نمایشگاه بین المللی دمشق که یک اتفاق اقتصادی مهم و یک فرصت خوب برای ارائه حمایت از بازسازی و روند تولید و مبادله تجاری و اقتصادی فیمابین دو کشور محسوب می شود، ابراز کرد. 

پومورجی توضیح داد: اکنون ما با تعدادی از بازرگانان و سرمایه گزاران کشورمان به قصد جذب آنها برای شرکت در این دوره نمایشگاه بین المللی دمشق هماهنگی می کنیم.