رونق مجدد صنعت مسگری در شهر قدیمی حلب

حلب – سانا

صدای چکش مسگران در بازار النحاسین واقع در شهر قدیمی حلب به گوش می رسد و بازگشت زندگی به این بازار باستانی را اعلام می ‌کند.

بازار النحاسین به تولید و فروش انواع و اشکال مختلف آثار مسی اختصاص یافت​.

خبرنگار سانا از این بازار بازدید و با تعدادی از صنعتگران دیدار و گفتگو کرد.

صنعتگر  محمد هبش در مصاحبه با خبرنگار سانا گفت : این صنعت را از اجدادم به ارث برده ام و برای حفظ این میراث باستانی به دنبال آن هستم که این صنعت را به فرزندانم آموزش دهم.

از سوی دیگر محمد حسين نمره صاحب مغازه ‌ای برای فروش آثار مسی گفت: ” من پس از پاک‌سازی بازار از تروریسم به مغازه ام بازگشتم و آن را باز کرده و با هدف احیای صنعت دستی مس تولید را ازسر گرفته ام.

وی بیان کرد که لوازم مسی برای رستوران‌ها و دکوراسیون مغازه ها  را می‌سازد​.

 

غیاث جاویش