مقامات ذیربط تلاش برای قاچاق مواد مخدر از جنوب دمشق  را خنثی کردند

دمشق -سانا

مقامات ذیربط ، تلاش برای قاچاق مقادیر زیادی از مواد مخدر در یک خودرو از جنوب شهر دمشق  را خنثی کرده است.

یک منبع در مقامات زیرربط به سانا تصریح کرد پس از نظارت و مشاهده و جمع آوری اطلاعات مقادیر زیادی از حشیش وقرص ها مخدر “کبتاگون ” در یک دستگاه [خودرو] کشف و توقیف شد.

“در این عملیات مقامات ذیربط ضمن دستگیری دو نفر در بازرسی از یک خودروی آنها، 266 کیلوگرم مواد مخدر حشیش و 60 هزار قرص مخدر “کبتاگون ” کشف کردند.