بازسازی ساختمان القنیطره

القنيطره – سانا

عملیات بازسازی و مرمت ساختمان استانداری قنیطره با بازگشت امنیت و ثبات به این منطقه شروع شده است.

رئیس دفتراجرایی استانداری قنیطره در همین باره با اشاره به اینکه متخصصان در حال نوسازی ساختمان هستند، توضیح داد: بولدوزرها استانداری آوار را از میدان ها و پارک ها واقع در اطراف ساختمان استانداری منتقل کرده اند.