آرتش حوش الفاره را آزاد کرد

شاهد أيضاً

شویگو: روسیه در پاسخ به اقدامات ناتو 12 تشکیلات نظامی جدید در مرزهای غربی خود ایجاد خواهد کرد