כוחותינו המזוינם מציינים את הזיכרון ה-78 של יום הפנוי-וידאו

דמשק -סאנא

כוחותינו המזוינים על כל חילותיהם, ציינו היום את הזיכרון ה-78 לפנוי הכוחות הצרפתים משטחי המולדת, הודות להקרבות אבותינו למען חירותה ועצמאותה של סוריה.

מפקדי היחידות התיחסו בנאומיהם לסמליותו של הפנוי במצפונו של העם הסורי, והדגישו כי זיכרון יום הפנוי עדיין חיי וקיים במצפונם של הבנים הממשיכים להאבק למען ההגנה על המולדת והעצמאות הלאומית.

המפקדים הדגישו כי תהליך המאבק בתוכניות הקולניאלזם הוותיק- החדש, הנועדות להשתלטות על נכסי עמי האיזור, ימשך בהובלתו של הנשיא מר בשאר אל-אסד.